Ποιοι Είμαστε

Η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1982, είναι επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, γραφεία στη Θεσσαλονίκη και μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Χαλκιδικής.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει έως σήμερα την αναδεικνύουν ως έναν από τους δυναμικότερους επαγγελματικούς φορείς της χώρας.

 
Συμμετέχει στη διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέσω μελών του Δ.Σ., είναι μέλος της Πανέλληνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κατέχοντας τη θέση της Γενικής Γραμματείας και είναι ιδρυτικό μέλος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής κατέχοντας την Προεδρεία.
 
Η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, εδώ και χρόνια, έχει κατά πολύ ξεπεράσει τις συμβατικές δραστηριότητες ενός επαγγελματικού σωματείου, που αναφέρονται κυρίως στην προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της υπό τη στενή έννοια του όρου, αναλαμβάνοντας σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ευρύτατης αναπτυξιακής διάστασης, με κρίσιμο και καθοριστικό χαρακτήρα:
• Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται στην αγορά του τουρισμού και τις αναγκαίες προσαρμογές του συνόλου των τουριστικών υπηρεσιών στη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος.
• Στην προώθηση νέων τεχνολογιών στις τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό τη διείσδυση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
• Στην υλοποίηση ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την ανάδειξη ποιοτικά αναβαθμισμένου προφίλ υπηρεσιών και την προώθηση δραστηριοτήτων οικολογικού χαρακτήρα
• Στη μελέτη και το σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενεργειών διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού πακέτου, όπως προώθηση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού, ενδυνάμωση σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση των πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων κ.ά.
• Στην οργανωμένη προβολή-διαφήμιση της Χαλκιδικής σε μεγάλες αγορές στόχους (Ευρώπη, Αμερική και την εσωτερική αγορά) με συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, με διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με οργανωμένες παρουσιάσεις της Χαλκιδικής σαν τουριστικό προορισμό σε μεγάλους tour operator και μικρότερα τουριστικά γραφεία, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στα πλαίσια της οργανωμένης διαφημιστικής μας προβολής, συνεργαζόμαστε, εδώ και χρόνια, με εξειδικευμένα γραφεία δημοσίων σχέσεων για τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Τουρκία.
• Στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής μέσω της δημιουργίας εντύπων (έντυπο περιηγητικού τουρισμού, οδηγός ξενοδοχείων, έντυπο γενικών πληροφοριών Χαλκιδικής, χάρτες) και μέσω του Internet.
Η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής είναι η μοναδική Ένωση Ξενοδόχων που διαθέτει Κέντρο δια Βίου Μάθησης, το Ι.Τ.Α.Μ. (Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας), το οποίο δραστηριοποιείται στην οργάνωση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους μέσω του Ι.Τ.Α.Μ. Τα προγράμματα σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τουρισμό στη Χαλκιδική και προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να βρουν ή να διατηρήσουν την εργασία τους και να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Μέλος μας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα στα όρια του νομού Χαλκιδικής.
Πληροφορίες για μέλη: τηλ. +30 2310 429020, 429022 fax +30 2310 429021.
 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής 2021-2024:

* Πρόεδρος, Τάσιος Γρηγόριος

* Αντιπρόεδρος Α, Λασπάς Ιωάννης

* Αντιπρόεδρος Β, Κοντός Δημήτριος

* Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Ρέγκος Αλέξανδρος-Αντώνιος

* Γεν.Γραμματέας, Γατσιός Λάζαρος

* Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Τορνιβούκα Ισμήνη

* Σύμβουλος, Καπούλας Χρήστος